quickrampe-produkter-1
system-amb2-highres2
slide01-2
slide06-2
slide07-2
contact5-1
Brusenicher med bundkar

Ikke alle brusenicher er kvadratiske, eller har en lige bund. Disse brusenicher har typisk et keramisk bundkar med afrundede sider.

I disse tilfælde, er der behov for et system der kan tilpasses præcist, for at skabe den nødvendige tilgængelighed.

Excellent Systems fliser og ramper kan tilpasses nøjagtigt til brusekarret - uanset størrelse og udformning.

Eksempel på opfyldning af gulv og opbygning af rampe.
Ved at benytte Excellent fliser og ramper skabes en nem tilgængelighed til brusenichen. Som vist på illustrationen overfor, er hele gulvniveauet hævet på siden af brusenichen, hvorefter der konstrueres en rampe op til selve bruseniche kanten. Selve brusekarret fyldes ligeledes op og tilpasses evt. med ramper, hvis der er behov for det.

Ved at hæve hele gulvniveauet opnås samtidig en bedre arbejdsstilling for plejepersonale og hjælpere.

Fremgangsmåde ved montering af ramper ved brusenicher med kar

Da brusenichekar ikke har nogen umiddelbar standard m.h.t dybde og størrelse, er det svært at beskrive en standard løsning. Nedenstående er vist et par illustrationer med løsninger til brusenicher med kar.

Et typisk brusekar har ikke en lige bundflade. Kanten vil typisk være afrundet op mod kanten. Excellent fliser og ramper kan nemt tilskæres og tilpasses 100% til det enkelte brusekar.

Når der er brug for flere lag af fliser, kan man vælge frit mellem op eller ned i brusenichen.