quickrampe-produkter-1
system-amb2-highres2
slide01-2
slide06-2
slide07-2
contact5-1
Salg- og leveringsbetingelser

SALGs- OG LEVERINGSBETINGELSER


1. Indledning
1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser (idet følgende Handelsbetingelserne) gælder for alle leverancer af varer til forbrugere købt via webshoppen på hjemmesiden rampe.dk.

1.2. Ved køb af varer indgår du en købsaftale med Excellent Systems A/S, Møllevej 2, 8522 Mørke, CVR-nr. 25276183, og du accepterer at være bundet af Handelsbetingelserne.

1.3. Sortimentet på rampe.dk består af egenproducerede ramper, der leveres samlede og fremstilles ud fra de i bestillingen anførte mål, samt diverse montage tilbehør.

1.4. Købsaftalen kan alene indgås på dansk, ligesom webshoppens indhold alene foreligger på dansk.

1.5. Excellent Systems A/S forbeholder sig ret til at ændre indholdet af rampe.dk til enhver tid uden forudgående varsel. Der tages således forbehold for fejlagtigt angivne oplysninger på hjemmesiden, herunder fejl i priser, gebyrer, forsendelsesomkostninger, tekst, illustrationer og fotos, upræcise formuleringer og manglende produktbeskrivelser.

2. Sådan handler du på rampe.dk
2.1. For at foretage et køb på rampe.dk skal du igennem følgende tekniske led:1.Find varen under menupunktet "Produkter/Shop".
2.Vælg varen til indkøbskurven ved at klikke på knappen "Føj til kurv".
3.Varer kan fjernes fra indkøbskurven igen ved at klikke på krydset, ved siden af varen i indkøbskurven.
4.Kontroller at du har valgt de rigtige varer.
5.Klik på knappen "Videre til betaling".
6.Indtast personoplysninger og leveringsoplysninger og vælg betalingsmetode.
7.Marker at du accepterer "Salgs- og leveringsbetingelser".
8.Vælg betalings- og forsendelsesmetode og klik på knappen "Bekræft ordre".
9.Godkend ordren og afslut købet ved at indtaste kreditkortoplysninger på den selvstændige betalingsside.
10.Godkend betalingen.

2.2. Efter købets afslutning føres du tilbage til rampe.dk hvor ordrebekræftelsen fremkommer og kan udskrives. Ordrebekræftelsen bliver også sendt til den e-mailadresse du har indtastet.

2.3 Ved køb via rampe.dk, anses aftalen for indgået og bindende mellem parterne, når køber har accepteret købet og efterfølgende modtaget ordrebekræftelse på e-mail.

2.4. Excellent Systems A/S opbevarer købsaftalen, men den er alene tilgængelig for Excellent Systems A/S.


3. Priser og betaling
3.1. Prisen for en vare er angivet ud for varen på rampe.dk. Prisen er angivet inklusive moms men eksklusive fragt og gebyrer. Den gældende pris er den pris, der er oplyst på rampe.dk på købstidspunktet. Købstidspunktet er dét tidspunkt hvor du har godkendt betalingen.

3.2. Ved bestilling af varer på rampe.dk tillægges gebyr samt et beløb for forsendelse af varen til den oplyste adresse. Der kan forekomme yderligere tillæg for forsendelse til ikke-brofaste øer.

3.3. Den samlede pris inklusive gebyrer og forsendelsesomkostninger fremgår af indkøbskurven efter der er klikket på knappen "Videre til betaling".

3.4. Betaling af den samlede købesum for varer købt på rampe.dk kan alene foretages på rampe.dk og kan alene foretages med Dankort, VISA/Dankort, Mastercard, MobilePay, og via faktura (varen sendes først når betaling er modtaget).

3.5. Betalingstransaktionen foregår via en sikret, krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Betalingsbeløbet trækkes tidligst på betalings- eller kreditkortet, når varerne afsendes fra Excellent Systems A/S.

3.6. Ved køb af specialfremstillede varer (varer der er tilpasset og fremstillet efter individuelle ønsker) kan Excellent Systems A/S trække beløbet når specialfremstillingen påbegyndes.3.8. Excellent Systems A/S tager endvidere forbehold for til enhver tid at foretage ændringer i priser og gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på rampe.dk, eksempelvis på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer eller afgifter, stigende omkostninger, eller som følge af den almindelige udvikling i detailpriser baseret på priser August 2013 i Danmark.

4. Levering
4.1. Levering sker ved forsendelse til den af køber opgivne adresse. Forsendelsen sker for købers regning og risiko via Post Danmark, eller anden transportør. Hvis det i ordren oplyste telefonnummer er et mobilnummer, sender Post Danmark en SMS til det pågældende mobilnummer, når Post Danmark har klargjort postpakken til forsendelse. Denne SMS-service er gratis.4.2. Der tages forbehold for eventuelle leveringsforsinkelser. Excellent Systems A/S er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse, der beror på forhold hos transportøren eller andre forhold, som Excellent Systems A/S ikke har indflydelse på, herunder vejrforhold og øvrig force majeure.

5. Fortrydelsesret
5.1. Ifølge gældende lov om visse forbrugeraftaler har du ret til at fortryde og annullere dit køb på rampe.dk af varer indenfor 14 dage efter leveringen. Kunden har 14 dage til at meddele fortrydelse og derefter yderligere 14 dage til at returnere varen.  

5.2. Det er en generel betingelse for annullering af købsaftalen, at varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som ved levering.

5.3. Hvis du vil benytte dig af fortrydelsesretten, skal du returnere varen inden 14 dage fra du har modtaget varen. Det er en betingelse for annullering af købsaftalen, at varen er afsendt til Excellent Systems A/S’ adresse, som er angivet under pkt. 9, inden udløbet af den nævnte frist. Som bevis for rettidig afsendelse fremlægges kvittering for indlevering til Post Danmark eller anden forsendelse.

5.4. Du kan også benytte dig af fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse en vareforsendelse fra Excellent Systems A/S.

5.5. Alle omkostninger i forbindelse med returnering af varen som følge af fortrydelse af købet afholdes af dig.

5.6. I relation til køb af varer, der tilpasses og fremstilles efter individuelle behov, gælder det, at du ved bestillingen samtykker til, at Excellent Systems A/S kan begynde fremstillingen eller tilpasningen af disse varer inden fortrydelsesfristens udløb, og at fortrydelsesretten for disse køb kun gælder frem til det tidspunkt hvor denne fremstilling eller tilpasning påbegyndes.


6. Reklamation
6.1. Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om varen i overensstemmelse med det aftalte. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der blev eller burde være konstateret ved denne undersøgelse.

6.2 Skulle køber mod forventning modtage en vare, der er behæftet med fejl eller mangler, skal køber underrette Excellent Systems A/S herom indenfor 3 dage efter at sådanne fejl eller mangler er eller burde være konstateret. Ved henvendelsen fremsendes kvittering for købet samt en beskrivelse af fejlen eller manglen. Hvis der er mangler ved varen vil Excellent Systems A/S foretage udbedring af manglen eller foretage omlevering.

6.3. Såfremt reklamationen ikke er berettiget afholder du selv alle udgifter i forbindelse med returnering af varen til Excellent Systems A/S.6.4. Såfremt reklamationen er berettiget og der foreligger en fejl eller mangel ved varen, der bevirker at købesummen skal tilbagebetales, sker dette ved bankoverførsel til den kreditkortkonto hvorfra der er sket betaling.

6.5. Meddelelse om fejl eller mangler kan under ingen omstændigheder ske senere end 2 år fra leveringstidspunktet.


7. Persondatasikkerhed
7.1. Når du foretager et køb på rampe.dk er det nødvendigt for Excellent Systems A/S, at indsamle persondata til brug for behandlingen af din bestilling. Oplysningerne indsamles med det formål at kunne registrere din bestilling, levere de købte varer, fremsende nyhedsbreve, samt til brug for senere opståede forhold mellem parterne, eksempelvis reklamationer.

7.2. De oplysninger der indsamles er navn, e-mailadresse, privatadresse, information om dit indkøb og betalingsoplysninger.

7.3. Alle indsamlede oplysninger behandles fortroligt og i henhold til Persondataloven, og gemmes kun så længe det er nødvendigt og tilladt ifølge gældende lovgivning, dog maksimalt 1 år efter udløb af reklamationsfristen.

7.4. Oplysningerne bliver ikke solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjemand.

7.5. I henhold til Lov om behandling af personoplysninger har du ret til at gøre indsigelser mod at oplysningerne behandles, bede om adgang til de personlige data, som Excellent Systems A/S har indsamlet om dig, samt ret til at anmode om at oplysningerne slettes eller korrigeres, hvis de er fejlagtige. Du kan kontakte Excellent Systems A/S herom ved brug af kontaktoplysningerne angivet i pkt. 9.

7.6. Den dataansvarlige er Excellent Systems A/S.


8. Cookies
8.1. rampe.dk anvender cookies for at registrere hvilke varer, du har lagt i din indkøbskurv. En cookie er en tekstfil, der bliver opbevaret på den computer, du anvender ved bestillingen, for at kunne registrere hvilke varer, du har lagt i din indkøbskurv.

8.2. Læs mere om hvilke cookies vi anvender og hvordan du sletter dem her [HENVISNIG MANGLER]
9. Kontakt og selskabsoplysninger
9.1. Vi kan kontaktes via e-mail på 
info@rampe.dk eller på telefon 86 37 71 33 og retur-varer eller reklamationer sendes til: Excellent Systems A/S Møllevej 2 8544 Mørke, CVR.nr.: 25 27 61 83.  

10. Opstillingsbetingelser
10.1 Den bestilte rampes dimensioner kan bevirke, at rampen får en hældning på mere end 1:20, hvilket er i strid med Bygningsreglementets pkt. 2.4.3., stk. 2, hvoraf det blandt andet fremgår, at en rampe ikke må udføres med en hældning på mere end 1:20.

10.2 Jf. Bygningsreglementets pkt. 1.15, stk. 1, nr. 2, straffes en overtrædelse af denne regel med bøde.
Bygningsreglementets regler bunder i sikkerhedsmæssige hensyn.

103 Den bestilte rampes manglende overholdelse af Bygningsreglementets pkt. 2.4.3., stk. 2 bevirker derfor, at der kan være en forøget sikkerhedsmæssig risiko forbundet med at benytte rampen.

10.4 Excellent Systems A/S fraskriver sig ethvert ansvar for skade på personer eller ting, der opstår som følge af uheld, som skyldes den bestilte rampes hældning på mere end 1:20. Excellent Systems A/S fraskriver sig endvidere ethvert ansvar i forbindelse med en eventuel bøde i henhold til Bygningsreglementets pkt. 1.15, stk. 1, nr. 2.

10.5 Med din markering i tjekboksen nedenfor, bekræfter du, at du har læst ovenstående, og dermed er bekendt med, at den bestilte rampe ikke overholder Bygningsreglementet, jf. ovenfor, at dette kan betyde, at der er en forøget sikkerhedsmæssig risiko forbundet med at benytte rampen, samt at Excellent Systems A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed, herunder i forbindelse med en eventuel bøde.
Når du har bekræftet, at du er bekendt med disse forhold, kan du fortsætte din bestilling her på siden.
 

11. Sikkerhedsinstruktion ved brug af Excellent Systems A/S plastmoduler til gulvbelægning og ramper.
11.1 Montering:
11.1.1. Ved opbygning af gulv og ramper henvises til de udleverede brugsanvisninger eventuelt med tilhørende vejlednings CD-ROM, som i det hele skal følges. I modsat fald bør autoriserede personel forestå monteringen. Excellent Systems A/S har intet ansvar ved skader som følge af mangelfuld montering. Endvidere henvises til EN 12182, bl.a. side 21 tabel 2 om afstande mellem bl.a. opbyggede ramper og andre bygningsdele. Denne afstand skal være mindre end 35 mm eller større end 100 mm. Ramper og platforme skal altid monteres på et fast og jævnt underlag i overensstemmelse med ovennævnte instrukser.

111.2. Ved opbygning af en rampe henledes opmærksomheden på, at enhver form for stigning kan medføre vanskeligheder for en kørestolsbruger/gående. Alle ramper der bygges skal derfor vurderes i forhold til den enkelte bruger og de lokale myndigheders regulativer og bygges således, at stigningen er i et fornuftigt forhold til brugerens fysik. Det påhviler den enkelte installatør/montør at forsyne rampen med nødvendig skiltning i overensstemmelse med lokale gældende regler til forebyggelse af faldulykker. Er der pga. pladshensyn ikke mulighed for at bygge den ønskede stigning, evt. med hvilereposer, skal brugeren have en hjælper til sin rådighed ved forcering.

11.1.3. Under opbygning af rampen er der løstliggende smådele i form af skruer m.m. som evt. kan sluges, eller forårsage anden skade. De pågældende smådele skal således holdes væk fra børn og andre personer, der ikke kan tage vare på sig selv.

11.1.4. Forinden rampen tages i brug, skal det kontrolleres, at rampen er korrekt samlet og monteret med henblik på at undgå skader ved efterfølgende brug.

11.1.5. Når ramper bygges i en given højde, kræves der afhængigt af højden en styrekant. En styrekant bruges til at hindre at hjul på køretøjer uforsætligt kører ud over siden på rampen, med deraf risiko for personskade til følge. Hvornår højden på en rampe kræver styrekant varierer fra land til land. Her henvises til lokale regulativer, som stedse må overholdes. I tilfælde af påkrævet styrekant, skal der anvendes det kant system som leveres af Excellent Systems A/S. Kantsystemet er udviklet til at passe ind i rampesystemet, og er testet iht. formålet.

11.1.6. På offentlige steder, og/eller hvor der forventes kraftig trafik af gående og kørende brugere, kan rampen med fordel bygges inklusive kontrastfarver. Brug af en anden farve eksempelvis gul ved rampens bund og ved rampens top, vil gøre det lettere for brugerne, at se hvornår de bevæger sig op og ned af rampen, hvilket især kan være en fordel for svagtseende personer.

11.1.7. Excellent modulerne er beregnet som gulv og / eller rampe moduler og skal bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Enhver brug af modulerne, der ikke er i overensstemmelse med disse instruktioner, vil blive betragtet som forkert anvendelse / misbrug, hvilket på det kraftigste frarådes. Excellent Systems A/S påtager sig intet ansvar ved forkert brug / anvendelse af modulerne.
 

11.2 Brug / anvendelse:
12.2.1. Modulerne er alene beregnet til gående brug, kørestole- og rollatorbrug. Modulerne har en belastningsevne på 800 kN/m2.

11.2.2. Gulv og/eller rampe modulerne er som standard forsynet med huller i overfladen. formålet med disse er at bortdræne mest mulig væske, støv og jord. Hullernes funktion tjener samtidig det formål at fordele friktion og dæmpe akustisk støj.
Hullerne er kvadratiske og måler 11 x 11 mm. Der bør derfor rettes opmærksomhed til at især mindre børn kan risikere at stikke fingrene heri, med efterfølgende risiko for at disse kan sidde fast. Mindre børn skal således ikke opholde sig på gulvet / rampen uden opsyn. Lægges et barn på gulvet, anbefales det at barnet placeres på et liggeunderlag, i form af et tæppe eller lignende. Tæppet bør dække et areal som barnet ikke umiddelbart kan nå udenfor.
 

11.2.3. Hvor der kommer personer med stilethæle eller andet spidst fodtøj, skal der af sikkerhedshensyn placeres fliser / ramper af Excellent typen UDEN huller. Disse moduler kan evt. være valgt i en anden farve, så deres placering er tydelig.
 

11.3 Vedligehold m.v.:
11.3.1
. Det er af afgørende betydning for gulvet / rampernes fortsatte egenskaber, at der foretages en løbende vedligehold, herunder rengøring og kontrol af at monteringen fortsat er intakt.

11.3.2. Ved indendørs brug af gulv og ramper skal modulerne, med passende mellemrum, støvsuges og vaskes. Gulvet/rampen bør også løftes og rengøres under, når dette findes nødvendigt. Skulle der, ved uheld, komme ”legemsvæsker” i form af f.eks. diarré på modulerne kan disse desinficeres. Modulerne kan tåle desinficering med alle kendte rengøringsmidler. De kan også autoklaveres. Vi anbefaler, at rengøringens hyppighed og omfang aftales med den tilsynsførende læge.
 

11.3.3. Ved udendørs brug kan rengøring ligeledes foretages med alle kendte rengøringsmidler eller evt. ved damprensning. Rengøringens hyppighed og omfang aftales med den tilsynsførende læge. I områder med frost henledes opmærksomheden på at der altid kan opstå risiko for overisning. Da overisning nedsætter friktionen er det således absolut nødvendigt at rengøre modulerne evt. med damprensning eller anden varme og med en efterfølgende brug af sand eller saltning. Der henvises her til de lokale myndigheders vejledning. Det påhviler ejeren af rampen løbende at vurdere brugbarheden af rampen som følge af vejrliget og i fornødent omfang ved skiltning at gøre opmærksom på nedsat brugbarhed / risiko for fald eller alternativt at stoppe brugen af rampen midlertidigt.
 

11.4 Advarsel / bemærk:
11.4.1
. Ifølge Teknologisk Institut vil modulerne (polyethylenen) ved opvarmning til temperaturer langt over modulernes anvendelsestemperaturer (ved ca.300 °C) begynde at spalte sig med afgivelse af hovedsageligt kulbrinter, der ikke er udpræget toksiske eller aggressive. Ved fuldstændig forbrænding af polyethylenen fremkommer så godt som udelukkende kulsyre og vand og dermed ikke giftige forbindelser. Excellent moduler bør derfor ikke bygges/monteres ovenpå brandkilder, som vil kunne forårsage, at en brand starter under eller ved siden af modulerne, da disse ramper så ikke kan anvendes som flugtveje.

11.4.2. Der henvises i øvrigt til Excellent Systems A/S supplerende sikkerhedsinstruks, som ligeledes fuldt ud skal følges / overholdes.

11.4.3. Ved enhver tvivl om montering, brug eller vedligehold af gulvet / rampen bør der rettes henvendelse til Excellent Systems A/S, idet det kan være forbundet med risiko for skader, såfremt der ikke er tale om korrekt montering, brug eller vedligehold. Excellent påtager sig intet ansvar ved mangelfuld samling / montering, brug eller vedligehold.
12. Produktansvar

Excellent Systems A/S er ansvarlig for produktansvar i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Excellent Systems A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13. Lovvalg og værneting
13.1. Dansk ret finder anvendelse ved eventuelle tvister mellem Excellent Systems A/S og dig i anledning af købsaftaler indgået via rampe.dk. Værneting er retten i Aarhus med mindre ufravigelig lovgivning foreskriver andet.
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

14. Ikrafttræden
14.1. Disse Handelsbetingelser er gældende for alle køb på rampe.dk fra 1. Juni 2017.

 

Mørke, 1. maj 2017.