forsidebanner-velkommen-1
Tests

Hos Excellent Systems bliver elementerne i produktionen løbende testet. Dels testes vore produkter internt af civilingeniør Jørgen Meyer i Excellent test department og dels foretages tests af internationalt anderkendte testinstitutter. I nedenstående liste findes et udvalg af relevante tests omhandlende skridsikkerhed, belastning, el-isolering, røggas udvikling m.v

For hver test står en kort beskrivelse af selve test-udformningen samt formål. Der er, efter hvert punkt, mulighed for at downloade testen i sin helhed som pdf-dokument.

 


Civilingeniør Jørgen Meyer med The British Pendulum

BS 7976 (The British Pendulum test):

Metode:
Skridhæmningstest der benytter "The British Pendulum" som måleinstrument for skrid risiko. Emnerne måles i både tør og våd tilstand og værdierne findes som et gennemsnit af 8 komplette målinger pr. emne.

Formål:
At fastslå skridrisikoen for Excellent fliser og ramper ud fra fastsatte kategorier i BS 7976.

Testperson på en Excellent rampe igang med at udføre skridhæmningstest.

FGK - Slip resistance test:

Metode:
Excellent fliser og ramper fugtes med sæbevand og efterfølgende testet manuelt ved forskellige hældninger. Testen er ligeledes udført med testperson iført sko indsmurt i motorolie.  

Formål:
At fastslå Excellent fliser og rampers skridhæmmende effekt ved forskellige hældninger under forskellige forhold.Under belastningstesten testes Excellent fliser bl.a. ved hjælp af en lastbil. 

Belastningstest fra Dansk Teknologisk Institut:

Metode:
Excellent fliser testes med forskellige belastninger og ved forskellige temperaturer. Testen foretages som kortvarig (1 time) og langvarig (10.000 timer).

Formål:
At bestemme styrken på Excellent fliser med forskellige belastninger ved forskellige temperaturer.

El-isolerings test fra Dansk Teknologisk Institut:
Metode:
Måling af overslagsspænding foretaget med en Holiday Detector. En Excellent flise ligges på en metalplade som den ene elektrode og spændingen påført midt på flisens overside med en børsteformet elektrode.
Formål:
At påvise en Excellent flises el-isolerende effekt ved overslagsspænding.

CE test fra Danish Center for technical aids for rehabilitation and education

CE certificeringstest:

Metode:
En Excellent rampe testes i forhold til beskrivelserne i standerden EN 12182:1998.

Formål:
At opnå CE certificering for Excellent ramper ved at imødekomme alle specifikationerne som beskrevet i EN 12182:1998.HMI test (Hjælpemiddel instituttet) foretaget af Danish Center:

Metode:
Test af rampe, ½-flise, flise, T-Lock, R-Lock og C-Lock i henhold til standarden EN 12182:1998.

Holdbarheds test af en excellent rampe. En mekanisk kørestol på 200 kg trækkes frem og tilbage over rampen 1000 gange.

Formål:
At bevise de enkelte Excellent elementer imødekommer kravene i Danish Standard EN 12182:1998.